UPDATE CORONAVIRUS : OVERBRUGGINGSRECHT

Beste collega’s,

Graag houden wij u op de hoogte van meeste actuele ontwikkelingen wat betreft de steunmaatregelen n.a.v. de verplichte sluiting voor het coronavirus. Horeca Vlaanderen heeft hard geijverd voor deze steunmaatregelen en zal ook blijven ijveren voor een snelle uitkering hiervan.

Het overbruggingsrecht bedraagt 1.291,69 euro (indien geen kinderlast) of 1.614,10 euro (indien kinderlast) per maand. Deze uitkering is combineerbaar met de Vlaamse premie.

Hier inschrijven voor meer info.

Alle zelfstandigen getroffen door de coronamaatregelen van afgelopen vrijdag gaan het overbruggingsrecht kunnen aanvragen voor de volledige maanden maart en april. Dit geldt ook voor de restaurants die wel nog take-away/levering doen. Het overbruggingsrecht en take-away/levering zijn dus combineerbaar.

Dit geldt ook voor zelfstandigen die geen activiteit hebben die behoort tot de sectoren geïmpacteerd door het federale rampenplan! Denken we maar aan zelfstandigen die zelf in quarantaine zitten, of die zelf beslissen om hun activiteit te onderbreken (ook al zijn ze daartoe niet verplicht, zoals hotels) ingevolge de coronacrisis. Van zodra deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, zullen ook zij recht hebben op de hierboven genoemde uitkeringen, aan 100 % en eveneens voor de maanden maart en april.

Het overbruggingsrecht moet worden aangevraagd via het sociaal verzekeringsfonds.

Horeca Vlaanderen heeft geijverd voor een administratief eenvoudige aanvraag en hier zal door de overheid werk van worden gemaakt.

Vanaf wij meer informatie hebben over hoe dit precies aan te vragen, houden we u op de hoogte.