UPDATE CORONAVIRUS : HINDERPREMIE

Beste collega’s,

Graag geven wij u een update over de hinderpremie die op Vlaams niveau kan worden aangevraagd. Hier waren tot op heden een aantal zaken onduidelijk, maar Horeca Vlaanderen heeft sterk aangedrongen om bijvoorbeeld voor onze hotels en onze ondernemers met meerdere vestigingen duidelijkheid te scheppen. Wij zijn dan ook tevreden dat wij u het volgende kunnen meedelen:

Hotels die beschikken over een ‘gelagzaal’ (bv. bar, ontbijtzaal, restaurant) die deze moeten sluiten kunnen OOK gebruik maken van deze premie, ook al moet het hotel zelf niet volledig sluiten onder de huidige maatregelen.

De premie is aan te vragen voor uw verschillende vestigingen: voor ondernemers die actief zijn in de horecasector is er een premie mogelijk per uitbatings- of exploitatiezetel, op voorwaarde dat er per uitbatingszetel minstens 1 voltijdsequivalent (VTE)  RSZ-ingeschrevene tewerkgesteld is. Opgelet: als je bijvoorbeeld één café of restaurant hebt zonder personeel, kom je natuurlijk ook nog steeds in aanmerking voor deze premie.

Meer info via: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/corona-hinderpremie/veelgestelde-vragen-over-de-corona-hinderpremie

Deze premie is cumuleerbaar met het overbruggingsrecht op federaal niveau. Lees meer hierover op onze website: https://www.horecavlaanderen.be/artikelen/nieuws/2020/overbruggingsrecht

Opgelet: de aanvraagformulieren voor deze twee tussenkomsten zijn nog niet beschikbaar, maar zullen zo snel als mogelijk beschikbaar worden gemaakt door de bevoegde overheden.

Met vriendelijke groet,