UPDATE CORONAVIRUS : UITSTEL BETALING RSZ

Beste collega’s

Vrijwel alle werkgevers worden dezer dagen op de een of andere manier getroffen door het coronavirus. Daarom worden er een aantal begeleidende maatregelen genomen.

Omwille van de corona-epidemie heeft de regering een aantal maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen, die op 20 maart 2020 werd genomen, betreft het uitstel van betalingen aan de RSZ tot 15 december 2020.

Deze maatregelen hebben betrekking op twee soorten uitstel van betaling.

Automatisch uitstel

De sectoren van de horeca, de recreatie, cultuur en sport en alle ondernemingen die getroffen worden door een verplichte sluiting overeenkomstig de bepalingen van ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, zullen dit uitstel automatisch verkrijgen.

KIJK HIER OF U HIER RECHT OP HEEFT

Uitstel na voorafgaande aangifte
Ondernemingen die niet door een verplichte sluiting, zoals vermeld in ministeriële besluiten van 13 maart, 18 maart, 23 maart en 24 maart 2020, beoogd zijn, maar die gesloten zijn omdat ze in de onmogelijkheid verkeren om de sanitaire maatregelen na te leven, zullen een uitstel van betaling kunnen bekomen op basis van een verklaring op eer.

De ondernemingen die niet verplicht gesloten zijn en die, om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, zelf hebben beslist om volledig te sluiten. Omwille van de coronacrisis hebben sommige ondernemingen, die niet verplicht gesloten zijn en die gesloten zijn om andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen, hun productie en verkoop moeten stopzetten. Hierdoor zijn ook deze ondernemingen volledig gesloten. Een voorbeeld is de sluiting van toeleveranciers of de sluiting wegens het feit dat klanten gesloten zijn.

Ook voor deze ondernemingen wordt voorzien dat zij, op basis van de verklaring op eer, van het uitstel tot 15 december kunnen genieten.

Voor welke aan de RSZ verschuldigde bedragen?

Het uitstel van betaling heeft betrekking op alle betalingen vanaf 20 maart 2020.

Hieronder vallen dus:

  1. de nog te betalen wijzigingen der bijdragen;
  2. de maandelijkse schijven van de lopende minnelijke afbetalingsplannen;
  3. het derde voorschot voor het 1kwartaal (te betalen op 05/04/2020);
  4. het saldo van het 1e kwartaal (te betalen op 30/04/2020);
  5. het debetbericht jaarlijkse vakantie dat aan de werkgevers wordt verstuurd vanaf 01/04/2020 en vóór 30/04/2020 betaald moet worden;
  6. de voorschotten voor het 2kwartaal (te betalen op 05/05, 05/06 en 05/07/2020);
  7. het saldo van het 2kwartaal (te betalen op 31/07/2020).