UPDATE CORONAVIRUS : BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN

Beste collega’s

Graag houden we u op de hoogte van de steunmaatregelen die de Vlaamse Regering neemt voor bedrijven die geïmpacteerd zijn door het coronavirus. Ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis kunnen steun krijgen. Horeca Vlaanderen heeft hier hard op aangedrongen zodat ook deze groep die niet onder de hinderpremie van 4000 euro viel, niet in de kou bleef staan. Bedrijven die niet verplicht moeten sluiten, maar wel financiële gevolgen dragen, krijgen een compensatiepremie van 3.000 euro om hun verliezen (deels) te compenseren. Dat is positief nieuws voor onze cateraars, koks-aan-huis, foodtrucks…

Veel bedrijven en ondernemingen lijden verliezen ten gevolge van de maatregelen die opgelegd worden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Voor ondernemingen en winkels die verplicht moeten sluiten was er al de corona hinderpremie. Deze premie van 3000 euro is gericht op ondernemers die niet verplicht moesten sluiten, maar wél negatieve gevolgen ondervinden van deze crisis. Om recht te hebben op de premie dient de onderneming een omzetverlies van -60% hebben in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Verdere informatie over de modaliteiten kunt u hier terugvinden:

Steunmaatregel

De éénmalige compensatiepremie bedraagt 3.000 euro;

  1. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn;
  2. Ook zelfstandigen in bijberoep, die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van 3.000 euro ontvangen;
  3. Zelfstandigen in bijberoep die een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
  4. Het omzetverlies is minstens -60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
  5. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
  6. Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
  7. De compensatiepremie zal aangevraagd kunnen worden via een toepassing bij VLAIO.
  8. Horeca Vlaanderen heeft zware inspanningen geleverd om ook voor deze groep ondernemers een compensatie te voorzien. We zijn ook tevreden dat de Vlaamse regering hierin tegemoet komt.

BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN VLAAMSE REGERING

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd dat ze ondernemingen financieel gaan ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis.

Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Hierbij kunt u de voorwaarden terugvinden: https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

U kunt best contact opnemen met uw bank om dit te bespreken.

Mochten er problemen zijn met de aanvraag hiervan, mag u deze steeds melden viainfo@horeca.be. Op die manier kunnen we dit doorgeven.

#samensterk