Horeca vervult een centrale plek in het stedelijke leven in Turnhout. Het economische aandeel van de horecasector is aanzienlijk. Steden en gemeenten beschouwen horeca soms iets teveel als een organisch gegeven dat groeit en verdwijnt. Het is belangrijk na te denken over de plaats, de functie en de mogelijkheden die de horeca heeft in de gemeente.

HoT bevraagde de politieke partijen inzake 10 stellingen rond het horecabeleid van de toekomst ✔️